Wednesday, December 10, 2014

ចង់ក្អួតពេលស្តាប់អាសមរង្ស៊ីបោកប្រជាជាតិខ្មែរ!
អាចំកួតហ្លួងក្បថជាតិ!
អាប៉ាធានមេបោក បញ្ឆោតប្រជាជាតិខ្មែរ!
អាចំកួតប៉ាធានសមរង្ស៊ី មេបោកធ្វើប្រជាភិថុត!

អាក្បថជាតិខ្មែរ កញ្ជះហ៊ុនសែន បំរើយួន!


No comments: